Vi sätter dig och din hälsa i fokus!

Vi tror på att kunden bäst vet vad som är extra värdefullt för just sitt företag. Vårt mål är att utifrån den insikten leverera optimala koncept som är enkelt och trevligt förpackade för en så bra helhetsupplevelse som möjligt.

Hälsopromotion & hälsofrämjande arbete

WeKnowHealth bygger våra föreläsningar på ett hälsofrämjande och coachande förhållningssätt. Detta sätt, som internationellt kallas Health Promotion och på svenska för Hälsopromotion, sveper just nu över världen och är enligt många det bästa sättet att arbeta med hälsa på.

Hälsopromotion är den process som gör det möjligt för individer, grupper eller samhällen att öka kontrollen över, och förbättra, både sin fysiska och mentala hälsa. Ett centralt begrepp inom Hälsopromotion är empowerment, eller egenmakt, vilket handlar om att ge människor förutsättningar för att själva ta kontrollen över och öka sin hälsa.
Vi på WeKnowHealth arbetar med att stärka individen och ge personen kunskap att själv kunna ta hand om sin hälsa. Vi tror nämligen att alla är kapabla att råda om sin hälsa bara de får rätt verktyg. För oss är hälsa en helhet, större än kost eller träning och vi anser att fokus bor ligga på att ha ett långt och välmående liv!

Visste du att...

...Västra Götalandsregionens Hälsan och Stressmedicin säger att ett brett hälsofrämjande arbete, kombinerat med insatser riktade mot särskilt riskutsatta grupper, har visat sig vara framgångsrikt när man vill skapa hälsofrämjande arbetsplatser.

Vi behöver både arbeta förebyggande, utifrån vilka risker som finns på arbetsplatsen, och hälsofrämjande, då vi stärker arbetsplatsens friskfaktorer. De anser att ett viktigt inslag för en hälsosam arbetsplats är att söka hälsans ursprung.
De insatser som görs bör sträva efter att möjliggöra för medarbetarna att öka kontrollen över sin hälsa. Delaktighet är viktigt, redan i planeringen av det hälsofrämjande arbetet. Ett processinriktat förändringsarbete kan till exempel innebära att man i större utsträckning låter människors tankar och attityder styra hastigheten. Mer om detta går att läsa i deras nionde ISM-rapport...

Få den senaste informationen

Gilla WeKnowHealth på Facebook

WeKnowHealth finns även under samma namn på Facebook. Besök oss gärna där för att ta del av den senaste informationen och annat kul som händer i verksamheten..